PENGGUNAAN PORTAL

Klinik HSP yang telah mendaftarkan akaun di portal Sehat boleh mengemaskini maklumat saringan RTK Antigen yang telah digunakan di portal ini dengan log masuk menggunakan Nama Pengguna dan Kod Akses yang diberikan di skrin HSP.


2020 © Pertubuhan Keselamatan Sosial