2020 © Pertubuhan Keselamatan Sosial

LOG MASUK

Majikan yang telah mendaftarkan akaun di portal SSP boleh mengemaskini profil majikan dan menyemak status tuntutan subsidi dengan log masuk menggunakan ID dan Kata Laluan yang telah diemelkan kepada majikan.


2020 © Pertubuhan Keselamatan Sosial